Pohotovosť lekární

Pohotovostné služby počas pracovného týždňa:
Pondelok - Piatok: 16.00 - 17.00 hod.

Pohotovostné služby počas víkendov a sviatkov:
Sobota: 9.00 - 12.00 hod.
Nedeľa a sviatky: 9.00 - 12.00 hod.

14.03.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
15.03.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
16.03.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
17.03.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
18.03.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
19.03.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
20.03.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
21.03.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
22.03.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
23.03.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
24.03.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
25.03.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
26.03.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
27.03.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
28.03.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
29.03.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
30.03.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
31.03.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
01.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
02.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
03.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
04.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
05.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
06.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
07.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
08.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
09.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
10.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
11.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
12.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
13.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
14.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
15.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
16.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
17.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
18.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
19.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
20.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
21.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
22.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
23.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
24.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
25.04.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
26.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
27.04.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
28.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
29.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
30.04.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159

Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk