Pohotovosť lekární

Pohotovostné služby počas pracovného týždňa:
Pondelok - Piatok: 16.00 - 17.00 hod.

Pohotovostné služby počas víkendov a sviatkov:
Sobota: 9.00 - 12.00 hod.
Nedeľa a sviatky: 9.00 - 12.00 hod.

15.11.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
16.11.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
17.11.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
18.11.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
19.11.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
20.11.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
21.11.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
22.11.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
23.11.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
24.11.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
25.11.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
26.11.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
27.11.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
28.11.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
29.11.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
30.11.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
01.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
02.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
03.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
04.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
05.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
06.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
07.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
08.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
09.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
10.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
11.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
12.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
13.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
14.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
15.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
16.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
17.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
18.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
19.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
20.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
21.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
22.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
23.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
24.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
25.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
26.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
27.12.2017: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
28.12.2017: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
29.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
30.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
31.12.2017: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
01.01.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050

Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk