Pohotovosť lekární

Pohotovostné služby počas pracovného týždňa:
Pondelok - Piatok: 16.00 - 17.00 hod.

Pohotovostné služby počas víkendov a sviatkov:
Sobota: 9.00 - 12.00 hod.
Nedeľa a sviatky: 9.00 - 12.00 hod.

19.02.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
20.02.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
21.02.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
22.02.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
23.02.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
24.02.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
25.02.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
26.02.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
27.02.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
28.02.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
01.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
..: - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
02.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
03.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
04.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
05.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
06.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
07.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
08.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
09.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
10.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
11.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
12.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
13.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
14.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
15.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
16.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
17.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
18.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
19.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
20.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
21.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
22.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
23.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
24.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
25.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
26.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
27.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
28.03.2018: U Svätej Trojice - Svätotrojičné námestie 13, tel.: 0905 511 359
29.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159
30.03.2018: Camilca - Sládkovičova 9, tel.: 045 55 12 050
31.03.2018: Šalvia - Kuzmányho 26, tel.: 045 55 11 159

Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk