Zákony a predpisy, podľa ktorých sa mesto Krupina riadi

Ukladať mestu Krupina povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

Základným právnym predpisom je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ďalšie základné zákony, podľa ktorých mesto Krupina koná a rozhoduje:


Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk