Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Marián Dado
 3. Mgr. Ján Hambacher
 4. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 5. Mgr. Leonard Lendvorský
 6. Ing. Jaroslav Bellák - predseda komisie
 7. Ing. Albert Macko
 8. Ing. Ján Macko
 9. Ing. Stanislava Pavlendová
 10. Mgr. Martin Selecký
 11. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Valter Repka
 2. Ing. Ján Ungvarský
 3. Ing. Marta Macková
 4. Stanislav Dado
 5. Zdenko Lalka

Zapisovateľka komisie: Ing. Marta Murínová
tel.: +421 905 511 025
e-mail: ekonom()krupina.sk

Termíny zasadnutí komisie - II. polrok 2016:
6.9.2016, 25.10.2016, 22.11.2016

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU A ŠPORT


Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Mgr. Ján Hambacher
 3. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 4. Mgr. Leonard Lendvorský
 5. Ing. Albert Macko
 6. Mgr. Martin Selecký - predseda komisie
Členovia - neposlanci:
 1. Peter Sedmák
 2. Mgr. Michal Strelec
 3. Veronika Zeljenková
 4. Mgr. Oľga Búryová
 5. Ing. Jozef Capuliak

Zapisovateľka komisie: Mgr. Zdenka Sýkorová
tel.: +421 918 869 100
e-mail: ic()krupina.sk

Termíny zasadnutí komisie - II. polrok 2016:
13.9.2016, 20.10.2016, 1.12.2016


KOMISIA „ČLOVEK-ČLOVEKU“ ZPOZ

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 2. Mgr. Anna Borbuliaková
 3. Mgr. Leonard Lendvorský
 4. Mgr. Ján Hambacher

Členovia - neposlanci:

 1. Mária Víbošťoková, tajomníčka komisie
 2. Ing. Eva Lukáčová
 3. Helena Kohútová, matrikárka
 4. Mgr. Tatiana Spurná
 5. Adrián Špánik
 6. Gabriela Očovská
 7. Barbora Kováčová
 8. Agata Dovičinová
Zapisovateľka komisie: Mária Víbošťoková
tel.: +421 905 965 834
e-mail: sekretariat()krupina.sk

Termíny zasadnutí komisie - II. polrok 2016:KOMISIA NA PREŠETRENIE SŤAŽNOSTI PROTI ČINNOSTI POSLANCA MSZ, PRIMÁTORA MESTA A HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Marián Dado
 3. Mgr. Ján Hambacher
 4. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 5. Mgr. Leonard Lendvorský
 6. Ing. Jaroslav Bellák
 7. Ing. Albert Macko
 8. Ing. Ján Macko
 9. Ing. Stanislava Pavlendová - predsedníčka komisie
 10. Mgr. Martin Selecký
 11. Mgr. Anna Surovcová

Zapisovateľka komisie: JUDr. Ela Kocková

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Mgr. Ján Hambacher
 3. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 4. Ing. Jaroslav Bellák
 5. Ing. Stanislava Pavlendová
 6. Mgr. Anna Surovcová
Zapisovateľka komisie: Mária Víbošťoková
tel.: +421 905 965 834
e-mail: sekretariat()krupina.sk

Termíny zasadnutí komisie - II. polrok 2016:KOMISIA SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVEJ POLITIKY

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 3. Ing. Jaroslav Bellák
 4. Ing. Stanislava Pavlendová
 5. Mgr. Martin Selecký
 6. Mgr. Anna Surovcová - predsedníčka komisie
Členovia - neposlanci:
 1. Oľga Belláková
 2. Mgr. Andrea Ďurajková
 3. Ing. Dajana Belláková
 4. Jana Hašková
 5. Mgr. Mariana Baťová
 6. Daša Oláhová

Zapisovateľka komisie: Bc. Miroslava Pálková
tel.: +421 918 849 339
e-mail: miroslava.palkova()krupina.sk

Termíny zasadnutí komisie - II. polrok 2016:
12.9.2016, 19.10.2016, 16.11.2016


Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk