Zbierka textilu a použitého šatstva v roku 2015
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2456                tlačiť článok  Tlač

Zbierka textilu a použitého šatstva v roku 2015

Terénni sociálni pracovníci pôsobiaci v meste Krupina zrealizovali v novembri 2015 zbierku šatstva a použitého textilu

Terénni sociálni pracovníci pôsobiaci v meste Krupina zrealizovali v novembri 2015 zbierku šatstva a použitého textilu v spolupráci s Občianskym Združením Diakonie Broumov, n.o., ktoré poskytuje sociálne služby pre občanov, materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie a pracovné príležitosti.  Do zbierky sa zapojili nielen obyvatelia Krupiny, ale aj obyvatelia z priľahlých častí, ktorí spoločne odovzdali na Mestskom úrade v Krupine niekoľko desiatok vriec so starým šatstvom. Celkovo sa podarilo v novembri zozbierať 1,6 tony použitého textilu, ktorý bude poskytnutý sociálne slabším občanom. Všetkým občanom, ktorí sa zapojili do zbierky šatstva a pomohli tak jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii, patrí veľká vďaka.

Zároveň Vám chceme dať do pozornosti zbierku, ktorá sa bude realizovať v dňoch od 1.3.2016 do 11.3.2016 na Mestskom úrade Krupina. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke mesta Krupina http://krupina.sk/aktuality/zbierka_satstva_2016.pdf, na videotexte Krupinskej  televízie mesta KTV a na Infokanáli mesta Krupina http://www.atelier-reklama.sk/.Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom