Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany okresov Zvolen, Detva a Krupina
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 5041                tlačiť článok  Tlač

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany okresov Zvolen, Detva a Krupina

Do súťaže zapojilo 13 družstiev zo základných škôl okresov Zvolen, Detva a Krupina. Súťažilo sa v tradičných disciplínach.

Okresný úrad - odbor krízového riadenia Zvolen v spolupráci s OU Detva odborom krízového riadenia a OU Krupina odborom krízového riadenia organizovali dňa 29. apríla 2014 v rámci svojej činnosti na úseku práce s mládežou v areáli Detvianskeho Amfiteátra Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany okresov Zvolen, Detva a Krupina.

Do súťaže zapojilo 13 družstiev zo základných škôl okresov Zvolen, Detva a Krupina. Súťažilo sa v tradičných disciplínach. Chlapci a dievčatá si overili svoje vedomosti v oblasti civilnej ochrany, pohybe v prírode, zdravotníckej príprave, požiarnej ochrane, streľbe zo vzduchovej pušky, a zároveň si vyskúšali svoju zručnosť a fyzickú zdatnosť pri plnení stanovených úloh. Všetky disciplíny prebiehali po určenej trati a v stanovenom časovom limite. Za každý úkon sa súťažiacemu družstvu pripočítali body.

Prví boli súťažiaci zo Zvolena z Hrnčiarskej ulice, druhí boli tiež zvolenčania zo školy sv. Dominika Savia a tretie bolo družstvo z Detvianskej Huty, ktoré po niekoľkoročnej odmlke znovu prišlo, zabojovalo a milo prekvapilo. Ocenení boli nielen tí, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, ale víťazmi boli vlastne všetci a preto im patrila tiež nejaká odmena.

Prvé dve víťazné družstvá postupujú do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať 29. mája 2014 v areáli kúpeľov Brusno.

Poďakovanie patrí nielen organizátorom súťaže, učiteľom, ktorí pripravovali svojich žiakov na túto súťaž, ale aj sponzorom súťaže a to menovite: MsÚ Detva, MsÚ Krupina, MsÚ Zvolen, OcÚ Litava, OcÚ Hontianske Nemce, OcÚ Čabradský Vrbovok, OR HaZZ Zvolen, Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Banská Bystrica, BOZPO s. r. o. Prievidza, Slovnaft a. s. Terminál Stožok, RC&T Záchranná a dopravná zdravotná služba Detva s. r. o., Lesy SR š. p. OZ Kriváň, Pepsi Cola s. r. o. Malacky, EURO Autosklo ZV s. r. o. Zvolen, Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť Závod Zvolen, Žiar nad Hronom, BNN s. r. o. Zvolen, JF s. r. o. Zvolen, SVP závod Povodie stredného Hrona, Kúpele a. s. Dudince a Mestské lesy s. r. o. Krupina.

Spracovala: Ing. JakubováSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom