Súťaž mladých záchranárov CO okresov Krupina, Zvolen a Detva
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1760                tlačiť článok  Tlač

Súťaž mladých záchranárov CO okresov Krupina, Zvolen a Detva

Tohoročná súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany sa konala 28. apríla 2016

Tohoročná súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany sa konala 28. apríla 2016 rovnako ako vlani v areáli Centra účelového zariadenia Piešťany – stredisko Krupina Tepličky, ktoré sa nachádza v okrajovej lokalite mesta Krupina. Predvečer súťaže zamračená obloha neveštila nič dobré. Hustý dážď sa niekde menil na sneh. Aj keď mladí záchranári sú pripravení na všetko, usporiadatelia mali pripravený záložný plán – mokrý variant, pretože bezpečnosť súťažiacich a všetkých účastníkov podujatia je na prvom mieste. Výhodou prevádzky Krupina Tepličky je, že okrem hlavnej budovy sa v areáli nachádzajú chatky, ktoré je možné využiť na ukrytie pred nástrahami počasia.

Súťažné ráno bolo plné očakávania. Všetci čakali ako sa naplní predpoveď počasia. Aj keď ráno nepršalo, terén bol premočený a klzký. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 15 družstiev zo základných škôl okresov Detva, Krupina a Zvolen. Za okres Detva bojovali o víťazstvo štyri družstvá, za okres Krupina sedem družstiev a za okres Zvolen štyri družstvá.

Súťaž otvoril v mene organizátorov i usporiadateľov a hostiteľov riaditeľ súťaže RSDr. Marián Vazan, ktorý vyzdvihol význam a cieľ súťaže a zaželal súťažiacim veľa energie, veľa plusových bodov a rozhodcom schopnosť viesť súťaž v duchu fair play. Súťažiacim sa prihovoril aj prednosta Okresného úradu Krupina Ing. Peter Filuš, ktorý poprial súťažiacim veľa športových úspechov, zážitkov a aby zo súťaže odchádzali s dobrým pocitom. Zároveň na podujatí privítal prednostu Okresného úradu Zvolen PhDr. Miroslava Náhlika, prednostu Okresného úradu Detva RNDr. Juraja Bódiho a riaditeľa OR HaZZ vo Zvolene pplk. Ing. Dušana Hancka. Po organizačných pokynoch hlavnej rozhodkyne Ing. Dariny Zelenákovej, sa velitelia družstiev vybrali na prehliadku trate. Úderom poldesiatej sa mohlo začať pretekať.

V priebehu súťaže prišiel povzbudiť svojich aj primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, ktorému sa aspoň na chvíľu podarilo uvoľniť z pracovného stretnutia. Svojou aj keď krátkou prítomnosťou potvrdil, že oblasť civilnej ochrany mu je veľmi blízka. Úlohou súťažiacich bolo overiť si svoje vedomosti v oblasti civilnej ochrany, pohybu v prírode, zdravotníckej prípravy, požiarnej ochrany a streľby zo vzduchovej pušky. Súťaž mala rýchly a bezproblémový priebeh. Postupne sa zratúvali body z jednotlivých stanovíšť, písala sa výsledková listina...

Bolo dobojované. Mohlo začať ocenenie tých najlepších. Víťazom tohto ročníka sa stalo družstvo zo ZŠ Hontianske Nemce so ziskom 581 bodov, druhá skončila ZŠ P. Jilemnického 1 Zvolen s počtom bodov 575 a na treťom ocenenom mieste sa umiestnila ZŠ J. C. Hronského Krupina s počtom bodov 573. Podmienkou účasti na Majstrovstvách Slovenskej republiky mladých záchranárov civilnej ochrany je zisk 570 bodov, ktorý dosiahlo aj družstvo zo ZŠ Kukučínova Detva s počtom bodov 571. Zisk 570 bodov však nie je zárukou postupu v prípade, že potrebný počet v rámci Slovenska dosiahne viac ako 64 družstiev.

Vďaka sponzorom boli ocenené vecnými cenami a diplomami nielen víťazné družstvá, ale aj všetci účastníci súťaže. Poďakovanie patrí sponzorom súťaže a to menovite: MsU Krupina, MsU Detva, MsU Zvolen, OR HaZZ vo Zvolene - Hasičská stanica v Krupine, Slovnaft a. s. Bratislava - terminál Stožok, RC&T Záchranná a dopravná zdravotná služba Detva s. r. o., EURO Autosklo ZV s. r. o. Zvolen, Mraziarne CHRIEN s. r. o., Lesy SR š. p. OZ Kriváň, Mestské lesy s. r. o. Krupina, COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Krupina, Slovenská sporiteľňa - obchodné miesto v Krupine a Schreiber Slovakia s. r. o. Zvolen.

Veľká vďaka patrí aj pedagógom, rozhodcom a ďalším účastníkom, ktorí sa zaslúžili o dobrý priebeh podujatia a svojím prístupom boli ochotní pomôcť i na poli vzdelávania detí a mládeže v oblasti civilnej ochrany.

Ing. Mária Jakubová, OKR OU Zvolen

Celá fotogaléria je uverejnená na FB:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.489539624583611.1073741874.263101483894094&type=1&l=bbae1715fd


Fotogaléria - Mladý záchranár CO 2016

Súťaž Mladý záchranár CO 2016Súťaž Mladý záchranár CO 2016Súťaž Mladý záchranár CO 2016Súťaž Mladý záchranár CO 2016

Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom