Rekonštrukcia garáže pre hasičský automobil
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 4146                tlačiť článok  Tlač

Rekonštrukcia garáže pre hasičský automobil

V roku 2015 Mesto Krupina dostalo do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu

V roku 2015 Mesto Krupina dostalo do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to  hasičský automobil – cisternovú automobilovú striekačku ako aj súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky.

Mesto Krupina je povinné zabezpečiť trvalé garážovanie hasičského automobilu vo vykurovanej (temperovanej) garáži hasičskej zbrojnice. Nakoľko miestna hasičská zbrojnica nedisponuje s dostatočným priestorom pre garážovanie nového automobilu, Mesto investovalo do stavebných úprav mestskej garáže na ulici 29. augusta. V rámci rekonštrukcie bol zväčšený pôdorys existujúcej garáže, vybudovaná nová vstupná brána a zrekonštruovaná strecha s potrebnými stavebnými úpravami. V garáži bola vymenená elektroinštalácia a  umiestnený konvektor s termostatom, ktorý zabezpečí aby aj počas zimného obdobia bol hasičský automobil pripravený na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Mesto dostalo do užívania Hasičský automobil ako aj súpravu povodňovej záchrannej služby aj za účelom vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov dobrovoľného hasičského zboru mesta vrátane súťaží v hasičskom športe, ktoré sú súčasťou odbornej prípravy.Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom