Oprava miestnych komunikácií v lokalitách Červená Hora a Pijavice
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1378                tlačiť článok  Tlač

Oprava miestnych komunikácií v lokalitách Červená Hora a Pijavice

V rámci rozpočtového roka 2016 sa pokračovalo v realizácii opráv aj ďalších miestnych komunikácií

V rámci rozpočtového roka 2016 sa pokračovalo v realizácii opráv aj ďalších miestnych komunikácií, a to na základe vybraných priorít zo zoznamu predloženého stavebno-technického zoznamu miestnych komunikácií na území mesta Krupiny. V mesiaci júl bola vyspravená cesta na Červenej Hore, a to v dĺžke 2,3 km. Na túto opravu boli použité dve technologické metódy opráv, a to vrstva asfaltobetónová a mikrokobercová.

Zároveň v tomto istom mesiaci bola zabezpečená aj oprava havarijného stavu časti miestnej komunikácie na Pijaviciach, a to v celkovej dĺžke 123 metrov. V rámci opráv obidvoch miestnych komunikácií boli vyčistené rigoly a osadené priepusty.Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom