Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1499                tlačiť článok  Tlač

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

V meste Krupina začali od 1. júla 2016 opätovne pomáhať terénny sociálny pracovník a terénny pracovník

V meste Krupina začali od 1. júla 2016 opätovne pomáhať terénny sociálny pracovník a terénny pracovník ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácií a potrebujú odbornú pomoc. Mesto Krupina uzavrelo v apríli tohto roku zmluvu o spolupráci s IA MPSVR SR ( Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR), ktorá je prijímateľom NFP v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, čo pre mesto znamená získanie finančnej dotácie na výkon terénnej sociálnej práce.

Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník budú v meste Krupina pôsobiť do konca júna 2019 a to predovšetkým v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny, a zameriavať sa budú na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. V prípade potreby ich môžete nájsť v priestoroch Mestského úradu v Krupine č. dverí 10.

Telefónny kontakt:
045/555 03 84, 0918 370 442
Mgr. Denisa Dendišová – TSP
Bc. Miroslava Pálková – TP

 

Priestor na vašu príležitosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk

Zároveň Vám chceme dať do pozornosti zbierku školských pomôcok, ktorá sa bude realizovať v dňoch od 13.6.2016 – 19.8.2016 a zbierku šatstva realizovanú od 1.7.2016 do 31.8.2016 na Mestskom úrade Krupina. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke mesta Krupina a na videotexte Krupinskej  televízie mesta KTV a na Infokanáli mesta Krupina http://www.atelier-reklama.sk/.Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom