Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2015 - 2018
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 78328                tlačiť článok  Tlač

Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2015 - 2018

1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení

Vybudovanie novej kanalizačnej prípojky pre ZŠ E. M. Šoltésovej Komplexná rekonštrukcia Materskej školy, Malinovského ul.
Vybudovanie novej kanalizačnej
prípojky pre ZŠ E. M. Šoltésovej

(Ministerstvo školstva SR)
Komplexná rekonštrukcia
Materskej školy, Malinovského ul.

(Európsky fond regionálneho rozvoja
+ štátny rozpočet + vlastné zdroje)
Vybudovanie novej športovej haly - telocvične pre ZŠ E. M. Šoltésovej ZŠ - odvodnenie pivníc a vybudovanie okapového chodníka
Vybudovanie novej športovej haly
- telocvične pre ZŠ E. M. Šoltésovej

(vlastné zdroje
+ Ministerstvo školstva SR)
ZŠ J.C. Hronského
- odvodnenie pivníc
a vybudovanie okapového chodníka

(Ministerstvo školstva SR)
 
Oprava oplotenia
- elokované pracovisko MŠ
- ul. I. Krasku

(vlastné zdroje)
 

2. Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií

Oprava chodníka
cez starý cintorín

(vlastné zdroje)
Oprava parkoviska
pred Domom smútku

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
na Tanistravár - 3. etapa

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu mosta cez Krupinicu
Malinovského ulica - Majerský rad

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu mosta cez Krupinicu
Majerský rad

(vlastné zdroje)
Oprava časti komunikácie
na ulici Prostredná

(vlastné zdroje)
Oprava cesty Dráhy - Krížiky
(Program rozvoja vidieka
+ Mestské lesy, s.r.o.)
Oprava cesty Dráhy, I. etapa
(Program rozvoja vidieka
+ Mestské lesy, s.r.o.)
Oprava cesty Dráhy, II. etapa
(vlastné zdroje)
Oprava povrchu cesty
- Barnove sady

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu ciest
- Starý Háj

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu ciest
- Šibeničná ul.

(vlastné zdroje)
Oprava chodníka
na ul. 29. augusta

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
na ulici E.M.Šoltésovej

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
na ulici J.Špitzera

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
v lokalite Červená Hora

(vlastné zdroje)
Oprava časti miestnej komunikácie
v lokalite Pijavice

(vlastné zdroje)
Oprava spevnených plôch
na ul. M.R. Štefánika

(vlastné zdroje + COOP Jednota Krupina)
Rozšírenie parkovacích
plôch a vnútroareálové úpravy
- MŠ Malinovského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia
Hviezdoslavovej ulice

(vlastné zdroje)
Oprava chodníka
na ul. Hviezdoslavovej - I. etapa

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie spevnených plôch
- MŠ Malinovského

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie spevnených plôch
- kontajnerové stojisko Školská 8-9

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie chodníka
- ulica Hviezdoslavova

(vlastné zdroje)
Oprava oplotenia futbalového
štadióna - II. etapa

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie chodníka
- ulica Jesenského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia chodníka
na ul. 29. augusta - II. etapa

(vlastné zdroje)
Krupina - Líška
rozšírenie miestnej komunikácie

(vlastné zdroje)
Krupina - Široké lúky
asfaltovanie miestnej komunikácie

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia chodníka
(COOP Jednota Krupina + vlastné zdroje)

3. Výstavba vodovodov

Výstavba vodovodu v lokalite Nad Kltipochom Výstavba vodovodu v lokalite Červená Hor
Výstavba vodovodu
v lokalite Nad Kltipochom

(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)
Výstavba vodovodu
v lokalite Červená Hora

(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)

4. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

Rekonštrukcia sociálnych
zariadení v budove MsÚ II.

(vlastné zdroje)
Stavebné úpravy
bytu správcu štadióna

(vlastné zdroje)
Zateplenie vonkajšej
fasády na tribúne

(vlastné zdroje)
Oprava atiky
na novom dome smútku

(vlastné zdroje)
Oprava zastrešenia objektu
Hrobky Plachých (1. etapa)

(vlastné zdroje)
Oprava zastrešenia objektu
Hrobky Plachých (2. etapa)

(sponzoring)
Rekonštrukcia interného
oddelenia Nemocnice Zvolen,
prevádzka Nemocnica Krupina

(Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL)
Rekonštrukcia garáže
pre hasičské auto

(vlastné zdroje)
Sanácia objektu
Hrobky Plachých (3. etapa)

(Ministerstvo kultúry SR
+ vlastné zdroje)
Oprava strechy
Nemocnica Krupina

(vlastné zdroje)
Obnova strechy
budovy Kina Kultúra

(pôvodný stav)
Obnova strechy
budovy Kina Kultúra

(nový stav)
(vlastné zdroje)
Stavebné úpravy vstupu
do kongresovej sály

(pôvodný stav)
Stavebné úpravy vstupu
do kongresovej sály

(nový stav)
(vlastné zdroje)
Sanácia vlhkosti a oprava
objektu Hrobky Plachých (4. etapa)

(Ministerstvo kultúry SR
+ vlastné zdroje)
Obnova múzea – statika
(NKP – dom meštiansky)

(Ministerstvo kultúry SR
+ vlastné zdroje)
Výmena drevených okien za plastové
- laboratórium pri Nemocnici Krupina

(vlastné zdroje)
Oprava statiky krovu
na streche budovy MsÚ

(vlastné zdroje)

5. Iné investičné akcie

Digitalizácia Kina Kultúra - 2D Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina – etapa 3
Digitalizácia Kina Kultúra - 2D
(vlastné zdroje + Audiovizuálny fond)
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina – etapa 3

(Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad BB)
+ vlastné zdroje)
Krupina - kanalizácia a ČOV
Krupina - kanalizácia a ČOV
(Poskytovateľ NFP: Ministerstvo ŽP SR
Prijímateľ NFP: Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.)
Váha na zbernom dvore v Krupine
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia Strážnej veže Vartovka Autobusová zastávka na Červenej Hore
Rekonštrukcia
Strážnej veže Vartovka

(BBSK + vlastné zdroje)
Autobusová zastávka
na Červenej Hore

(vlastné zdroje)
Prístrešky na kontajnery - Malinovského 6-10 Prístrešky na kontajnery - Majerský rad 74-77
Prístrešky na kontajnery
Malinovského 6-10
(vlastné zdroje)
Prístrešky na kontajnery
Majerský rad 74-77

(vlastné zdroje)
Autobusová zastávka na Červenej Hore
Autobusová zastávka
na Červenej Hore

(vlastné zdroje)
Vybudovanie oploteného výbehu
určeného na venčenie psov
- Majerský rad

(vlastné zdroje)
Komplexná oprava
tenisových kurtov

(vlastné zdroje)
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina – etapa 4

(Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad BB)
+ vlastné zdroje)
 
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina – etapa 5

(vlastné zdroje)
 


Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom