Finančná podpora z Nadácie Allianz
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 82                tlačiť článok  Tlač

Finančná podpora z Nadácie Allianz

Nadácia Allianz poskytla Mestu Krupina finančný príspevok vo výške 500,00 eur a vecný dar v podobe 200 ks reflexných pások

Nadácia Allianz poskytla Mestu Krupina finančný príspevok vo výške 500,00 eur a vecný dar v podobe 200 ks reflexných pások v rámci projektu Bezpečnejšie v meste Krupina. Finančný príspevok sme použili na zakúpenie reflexných prvkov - reflexné vesty a LED kľúčenky, ktoré sme spolu s páskami v spolupráci s Mestskou políciou v Krupine odovzdali žiakom prvého stupňa základných škôl a deťom v materskej škole. Náčelník Mestskej polície, Martin Gabera, pripravil deťom krátku prednášku o význame používania reflexných prvkov, po ktorej nasledovala krátka diskusia so všetečnými otázkami detí. Finančné prostriedky nadácie sme použili aj na zakúpenie makety policajta, ktorá bude umiestnená pri Centre voľného času v Krupine a zastavovacích terčíkov, ktoré boli odovzdané priamo Mestskej polícii.

Veríme, že aj tieto aktivity prispejú k uvedomeniu si dôležitosti používania reflexných prvkov s cieľom zvýšenia bezpečnosti a zníženia nehodovosti účastníkov cestnej premávky v meste Krupina.

Projekt podporila Nadácia AllianzSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom