Mesto Krupina
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTNovinky a oznamy
11.10.2017 - HELIGÓNKA 2017

Vážení občania Krupiny,

Mesto Krupina v súčinnosti so zmluvným partnerom spoločnosťou Marius Pedersen a.s. Vám oznamuje, že na základe platnej zmluvy o nakladaní s KO a triedenými zložkami na území mesta Krupina bude celoročne vykonávaný zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu pre fyzické osoby (IBV – rodinné domy) týždenne, to znamená 1x7dní (vždy v utorok).

Na základe uvedeného preto žiadame obyvateľov mesta, aby vyložili svoje zberné nádoby pred svoje nehnuteľnosti v skorých ranných hodinách, najneskôr do 7.00 hod. tak, ako je uvedené v čl. 6 platného VZN č. 8/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina.

Oddelenie výstavby, ŽP a RR


midle_bottom

Spravodajstvo
    
|<<2345678910...>>|
midle_bottom.gif


side_bottom