Záverečný účet mesta Krupina
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2050611                tlačiť článok  Tlač

Záverečný účet mesta Krupina

Záverečný účtet mesta - rok 2016

Záverečný účet mesta k 31.12.2016 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28. júna 2017 uznesením č. 138/2017-MsZ bez výhrad.

Záverečný účtet mesta - rok 2015

Záverečný účet mesta k 31.12.2015 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 22. júna 2016 uznesením č. 102/2016-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2014

Záverečný účet mesta k 31.12.2014 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24. júna 2015 uznesením č. 181/2015-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2013

Záverečný účet mesta k 31.12.2013 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25. júna 2014 uznesením č. 122/2014-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2012

Záverečný účet mesta k 31.12.2012 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 30. mája 2013 uznesením č. 100/2013-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2011

Záverečný účet mesta k 31.12.2011 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16. mája 2012 uznesením č. 66/2012-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2010

Záverečný účet mesta k 31.12.2010 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 11. mája 2011 uznesením č. 97/2011-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2009

Záverečný účet mesta - rok 2008

Záverečný účet mesta - rok 2007Súvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Smernice, Mestská rada, Komisie pri MsZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Hlavný kontrolór, Poslanci MsZ, Rokovací poriadok MsZ, Štatút mesta Krupina, Legislatíva, Zasadnutia MsZ, Rozpočet mesta, Zásady odmeňovania poslancov, Výročné správy, Rokovací poriadok komisií, Zástupca primátora mesta, Zásady Mesta Krupina,
midle_bottom


side_bottom