• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:                tlačiť článok  Tlač

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krupine

Rok 2017
13.12.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

24.11.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

10.11.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

10.10.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

27.09.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

22.08.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

09.08.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

31.07.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

12.07.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

28.06.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

15.05.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

19.04.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

21.03.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

15.03.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

07.03.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

15.02.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

06.02.2017 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]


Rok 2016
07.12.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

23.11.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

09.11.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

25.10.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

21.09.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

13.09.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

24.08.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

15.08.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

07.07.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

22.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

26.05.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

20.04.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

07.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

24.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]


Rok 2015
10.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

11.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

27.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

23.09.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

24.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

14.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

11.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Dochádzka poslancov [pdf]

  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

15.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

11.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]


Rok 2014
10.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

08.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Sľub poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

15.10.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

24.09.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Monitorovacia správa [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

14.08.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

25.06.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

07.05.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

16.04.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

12.02.2014 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]


Rok 2013
11.12.2013 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

15.11.2013 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

06.11.2013 - Mestské zastupiteľstvo
  Materiály na zasadnutie Metského zastupiteľstva [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

11.09.2013 - Mestské zastupiteľstvo
  Pozvánka na zasadnutie [pdf]

  Kontrola uznesení za I. polrok [pdf]

  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly - Ms Lesy, s.r.o. [pdf]

  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly - MsPS, s.r.o. [pdf]

  Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly - MsBP, s.r.o. [pdf]

  Správa o činnosti MsP [pdf]

  Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk [pdf]

  Návrh VZN ktorým sa určujú podmienky chovu a držania hospodárskych zvierat na území mesta Krupina [pdf]

  Návrh VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina [pdf]

  Akčný plán [pdf]

  Výstup z komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta a z ekonomickej komisie [pdf]

  Výstup z ekonomickej komisie [pdf]

  Dochádzka poslancov [pdf]

  Uznesenia zo zasadnutia [pdf]

03.07.2013 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

30.05.2013 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

10.04.2013 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

06.02.2013 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]


Rok 2012
12.12.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

21.11.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

11.10.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

24.08.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

27.06.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

16.05.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

22.02.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

11.01.2012 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]


Rok 2011
14.12.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

23.11.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

09.11.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

27.10.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

28.09.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

24.08.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

22.06.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

11.05.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

28.04.2011 - Mestské zastupiteľstvo
10.02.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

02.02.2011 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]


Rok 2010
29.12.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

22.12.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

22.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

18.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

29.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

22.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

29.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

30.06.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

26.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

07.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

24.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

17.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

27.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]


Rok 2009
21.12.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

16.12.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

09.12.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

04.11.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

30.09.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

25.08.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

12.08.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

06.07.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

01.07.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

17.06.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

27.05.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

05.05.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

08.04.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

04.02.2009 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]


Rok 2008
22.12.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

10.12.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

24.11.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

27.10.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

14.10.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

08.10.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

01.10.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

19.09.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

20.08.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

09.07.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

18.06.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

23.04.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

07.04.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

12.03.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

19.02.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

30.01.2008 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]


Rok 2007
12.12.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

28.11.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

21.11.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

10.10.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

26.06.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

23.05.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

20.04.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

11.04.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

28.02.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

31.01.2007 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]


Rok 2006
28.12.2006 - Mestské zastupiteľstvo
Uznesenia zo zasadnutia [pdf] Dochádzka poslancov [pdf]

midle_bottom


side_bottom