Ukončené verejné obstarávania
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1747300                tlačiť článok  Tlač

Ukončené verejné obstarávania

Výmena okien sobášnej sály v MsÚ Krupina
PDF dokument, veľkosť 162 kB
Pridané dňa: 06.03.2014
 
Rekonštrukcia obchodnej prevádzky na Svätotrojičnom nám. v Krupine
PDF dokument, veľkosť 36 kB
Pridané dňa: 25.02.2014
 
Výmena/renovácia okien a dverí meštianskeho domu v meste Krupina
PDF dokument, veľkosť 52 kB
Pridané dňa: 24.02.2014
 
Výmena a rekonštrukcia izolačných vrstiev a klampiarskych prvkov strešného plášťa bytového domu na Majerskom rade
PDF dokument, veľkosť 52 kB
Pridané dňa: 12.02.2014
 
Vyhotovenie geometrických plánov
PDF dokument, veľkosť 36 kB
Pridané dňa: 27.01.2014
 
Zvuková aparatúra
PDF dokument, veľkosť 43 kB
Pridané dňa: 24.02.2014
 
Servis služobných osobných motorových vozidiel
PDF dokument, veľkosť 50 kB
Pridané dňa: 03.02.2014
 
Čiastočná výmena rozvodov kúrenia v budove domu služieb v Krupine
PDF dokument, veľkosť 26 kB
Pridané dňa: 20.02.2014
 
Údržba verejnej zelene v meste Krupina
PDF dokument, veľkosť 54 kB
Pridané dňa: 20.02.2014
 
Výmena preskleného výkladu predajne na Svätotrojičnom nám. 9/9 v Krupine
PDF dokument, veľkosť 52 kB
Pridané dňa: 19.02.2014
 
Výmena okien hospodárskej budovy v areáli Materskej školy na ul. I. Krasku v Krupine
PDF dokument, veľkosť 23 kB
Pridané dňa: 12.02.2014
 
Vypracovanie architektonického návrhu (priestorová štúdia) športovej haly pri ZŠ E.M. Šoltésovej v Krupine
PDF dokument, veľkosť 55 kB
Pridané dňa: 27.12.2013
 
Informácia o zadávaní zákazky - Prevádzkovanie zberného dvora pre mesto Krupina
PDF dokument, veľkosť 23 kB
Pridané dňa: 12.12.2013
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie, cenovej ponuky a realizácia ústredného vykurovania v objekte Základnej umeleckej školy v Krupine
PDF dokument, veľkosť 52 kB
Pridané dňa: 18.11.2013
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav športového areálu základnej školy J. C. Hronského a E. M. Šoltésovej v Krupine.
PDF dokument, veľkosť 55 kB
Pridané dňa: 24.10.2013
 
Zabezpečenie výkonu zimnej údržby – zóna 3, 4, 5, 6.
PDF dokument, veľkosť 65 kB
Pridané dňa: 17.10.2013


Súvisiace odkazy: Profil verejného obstarávateľa, Aktuálne výzvy, Súhrnné štvrťročné správy, Elektronické aukcie, Smernica pre verejné obstarávanie, Podlimitné zákazky - zverejňovanie,
midle_bottom


side_bottom