Spôsob získania informácií
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 526680                tlačiť článok  Tlač

Spôsob získania informácií

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne
 • na podateľni Mestského úradu
 • Adresa:
  Svätotrojičné námestie 4/4
  963 01 Krupina

  Úradné hodiny
  Pondelok 8.00 - 15.00
  Utorok 8.00 - 15.00
  Streda 8.00 - 17.00
  Štvrtok 8.00 - 15.00
  Piatok 8.00 - 14.00  2. Písomne
 • poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu
 • Adresa:
  Mestský úrad Krupina
  Svätotrojičné námestie 4/4
  963 01 Krupina


  3. Faxom
 • na tel. číslo: 045/55 50 325


 • 4. Elektronickou poštou
 • podatelna@krupina.sk


 • 5. Ústne
 • u ktoréhokoľvek pracovníka MsÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1
 • Príloha č. 1

  ZÁZNAM O ÚSTNE PODANEJ ŽIADOSTI
  o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)


  Evidenčné číslo:

  Dátum a hodina podania ústnej žiadosti:

  Forma žiadosti: osobne - telefonicky

  Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

  Adresa žiadateľa:

  Obsah požadovaných informácií:

  Požadovaný spôsob poskytnutia informácii:

  Žiadosť prevzal:

  Vyjadrenie povinnej osoby:

  Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie - nevybavenie (dôvody)

  Forma vybavenia žiadosti:
 • ústne osobne
 • ústne telefonicky
 • písomne
 • zhotovením kópie (odpisu)
 • nahliadnutím do spisu
 • elektronickou poštou
 • inak

 • Dátum vybavenia žiadosti:

  Poplatok .................. €

  zaplatený: dňa ...................

  odpustený: dňa ...................

  č. dokladu ...................


  Súvisiace odkazy: Sadzobník správnych poplatkov, Zásady poskytovania informácií, Zákon č. 211/2000 Z.z.,
  midle_bottom


  side_bottom