Sadzobník správnych poplatkov
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 515472                tlačiť článok  Tlač

Sadzobník správnych poplatkov

 1. Správne poplatky - Oddelenie ŽP, výstavby a regionálneho rozvoja

 2. Správne poplatky - Stavebný úrad

 3. Správne poplatky - Ohlasovňa pobytu

 4. Správne poplatky - Matrika

 5. Správne poplatky - Správa daní a poplatkov

 6. Správne poplatky - Oddelenie správy majetku


Súvisiace odkazy: Zásady poskytovania informácií, Spôsob získania informácií, Zákon č. 211/2000 Z.z.,
midle_bottom


side_bottom