Zamestnanci mestského úradu
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2325552                tlačiť článok  Tlač

Zamestnanci mestského úradu

Primátor mesta
primátor Ing. Radoslav Vazan 0907 886 866 primator()krupina.sk

sekretariát primátora

Slavka Debnáriková

555 03 11
0918 970 585

krupina()krupina.sk
podatelna()krupina.sk

Prednostka mestského úradu
prednostka Ing. Eva Lukáčová
555 03 20
0905 965 833
prednostka()krupina.sk
sekretariát prednostu Mária Víbošťoková 555 03 25
0905 965 834
sekretariat()krupina.sk

Hlavný kontrolór mesta
kontrolór Ing. Adrián Macko 555 03 88
0903 252 086
adrian.macko()krupina.sk

Právnik mestského úradu
právnik JUDr. Ela Kocková 555 03 26
0915 844 528
ela.kockova()krupina.sk

Oddelenie projektového manažérstva
projektový manažér Ing. Dajana Belláková 555 03 27
0907 170 350
dajana.bellakova()krupina.sk
odborný referent Ing. Stanislava Alakšová
555 03 28
0918 869 103
stanislava.alaksova()krupina.sk
odborný referent Mgr. Katarína Benediková
555 03 30
katarina.benedikova()krupina.sk

TSP
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Denisa Dendišová 555 03 84
0918 370 442
tsp()krupina.sk
Asistentka TSP Bc. Miroslava Pálková
555 03 84
miroslava.palkova()krupina.sk

Ekonomické oddelenie
vedúci oddelenia Ing. Marta Murínová 555 03 15
0905 511 025
marta.murinova()krupina.sk
rozpočet Ing. Andrea Risková 555 03 15
0908 219 880
andrea.riskova()krupina.sk
všeobecná učtáreň Anna Sliacka 555 03 12
0905 978 807
anna.sliacka()krupina.sk

všeobecná učtáreň

Magdaléna Lazariková

555 03 16
0918 869 101

magdalena.lazarikova()krupina.sk

mzdová učtáreň

Angela Paulínyová

555 03 12
0905 623 440

angela.paulinyova()krupina.sk

správa daní a poplatkov
daň z nehnuteľnosti - FO

Monika Plevová

555 03 14
0915 805 135

monika.plevova()krupina.sk

daň z nehnuteľnosti - PO
komunálny odpad - PO

Mgr. Zuzana Kohútová

555 03 87
0918 869 099

zuzana.kohutova()krupina.sk

správa daní a poplatkov
komunálny odpad - FO

Anna Kasarová

555 03 89
0918 869 102

anna.kasarova()krupina.sk
pokladňa
Dana Slaninová

555 03 85
0905 818 922

dana.slaninova()krupina.sk

Organizačné oddelenie a Oddelenie školstva
vedúci oddelenia Ing. Adriana Žabková 555 03 22
0915 831 878
adriana.zabkova()krupina.sk

evidencia obyvateľstva

Marta Ľuptáková

555 03 23
0908 049 641

marta.luptakova()krupina.sk

matrika

Milada Maliniaková

555 03 23

matrika()krupina.sk

sociálne zabezpečenie

Mgr. Alena Dendišová

0950 636 450

alena.dendisova()krupina.sk

správa registratúry

Gabriela Očovská

0907 655 600

gabriela.ocovska()krupina.sk

vodič, údržbár

Pavol Mokoš

0918 370 443

()

Oddelenie správy majetku mesta
vedúci oddelenia Ing. Žaneta Maliniaková
555 03 17
0907 100 275
zaneta.maliniakova()krupina.sk

odborný referent

Agata Dovičinová

555 03 13
0918 370 445

agata.dovicinova()krupina.sk

odborný referent

Lucia Sláviková

555 03 31
0907 211 288

lucia.slavikova()krupina.sk

odborný referent

Mgr. Viktor Fertšek

555 03 13
0915 831 876

viktor.fertsek()krupina.sk

Oddelenie výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja

vedúci oddelenia

Ing. Jaroslava Uramová

555 03 29
0917 149 878

vystavba()krupina.sk
jaroslava.uramova()krupina.sk

odborný referent

Angela Antalová

555 03 19
0918 370 446

angela.antalova()krupina.sk

odborný referent

Dominik Gonda

555 03 33
0911 150 109

dominik.gonda()krupina.sk

odborný referent

Zdenko Lalka

555 03 33
0949 137 230

zdenko.lalka()krupina.sk

odborný referent

Ing. Martin Križan

555 03 43
0910 513 754

martin.krizan()krupina.sk

Oddelenie kultúry

vedúci oddelenia

Ján Alakša

0905 536 852

jan.alaksa()krupina.sk

odborný referent

Ing. Gabriela Tvrdošínska


0908 903 837


odborný referent

Mgr. Zdenka Sýkorová

0918 869 100

zdenka.sykorova()krupina.sk

odborný pracovník-historik

PhDr. Miroslav Lukáč

0917 761 157

miroslav.lukac()krupina.sk
muzeum()krupina.sk

odborný referent-múzeum, knižnica

Mgr. Jana Melichová

0917 761 156

muzeum1()krupina.sk
kniznica()krupina.sk


samostatný odb. knihovník

Katarína Almášyová


0908 473 935

kniznica()krupina.sk

kultúrny referent-kino

Mgr. Jana Hanusková0918 962 913
kino()krupina.sk

Správa počítačovej siete, referát krízového riadenia
odborný referent Adrián Špánik 555 03 18
0915 805 136
adrian.spanik()krupina.sk
webmaster()krupina.sk

Mestská polícia
náčelník Martin Gabera
555 03 21
0918 388 800
martin.gabera()krupina.sk

člen mestskej polície

Stanislav Sumega

555 03 21
0918 388 800

policia()krupina.sk

člen mestskej polície

Slavomír Slanina

555 03 21
0918 388 800

policia()krupina.sk

člen mestskej polície

Pavel Dudič

555 03 21
0918 388 800

policia()krupina.sk

Spoločná obecná úradovňa
vedúca úradovne Mgr. Mária Šulcová 555 03 34 maria.sulcova()krupina.sk

stavebný úrad

Ing. Jozef Melich

555 03 32

jozef.melich()krupina.sk

stavebný úrad

Ing. Lenka Plevová

555 03 32

lenka.plevova()krupina.sk

stavebný úrad

Ing. Norbert Kemp

555 03 32

norbert.kemp()krupina.sk

stavebný úrad

Ing. Jozef Čierny

555 03 32

jozef.cierny()krupina.sk


Súvisiace odkazy: Úradné dni a hodiny, Prednostka mestského úradu, Štruktúra mestského úradu, Organizačný poriadok MsÚ,
midle_bottom


side_bottom