Mestský úrad
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2062863                tlačiť článok  Tlač

Mestský úrad

Mestský úrad Kontakt:
Mestský úrad
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 50 311
fax: 045 55 50 325
e-mail: krupina()krupina.sk

 Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:

 • majetkovo - právne vzťahy mesta s inými subjektami
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • zastupovanie mesta v súdnych sporoch
 • zostavovanie rozpočtu mesta
 • návrh úverovej politiky mesta
 • návrh daňovej a poplatkovej politiky mesta
 • návrh riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • správa mestských komunikácií
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie peňažných dávok sociálnej pomoci
 • poskytovanie opatrovateľskej služby
 • vytváranie podmienok pre kultúrnu a športovú činnosť


Súvisiace odkazy: Tlačivá, Kultúra, Školy a vzdelávanie, Ponuka majetku, Prístup k informáciám, Zdravotníctvo, Ako vybaviť, Šport, Dobrovoľný hasičský zbor, Adresár firiem v Krupine, Otázky a odpovede, Mestská polícia, ICM, Správne konania,
midle_bottom


side_bottom