Mestská rada
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1916853                tlačiť článok  Tlač

Mestská rada

Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor.

Mgr. Anna BORBULIAKOVÁ Mgr. Anna BORBULIAKOVÁ
Adresa: Majerský rad 60, 963 01 KRUPINA
tel.: 0907 829 851
e-mail: anaborb()azet.sk
politická strana: SMER - sociálna demokracia
Ing. Ján MACKO Ing. Ján MACKO
Adresa: Husársky most 2189, 963 01 KRUPINA
tel.: 0905 427 545
e-mail: jan.macko()azet.sk
politická strana: Nezávislý kandidát
Marián DADO Marián DADO
Adresa: I. Krasku 70, 963 01 KRUPINA
tel.: 0911 540 477
e-mail: m.dado()davos-tl.sk
politická strana: Nezávislý kandidát


Súvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Smernice, Komisie pri MsZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Hlavný kontrolór, Poslanci MsZ, Rokovací poriadok MsZ, Štatút mesta Krupina, Legislatíva, Zasadnutia MsZ, Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta, Zásady odmeňovania poslancov, Výročné správy, Rokovací poriadok komisií, Zástupca primátora mesta, Zásady Mesta Krupina,
midle_bottom


side_bottom