Informačné centrum
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2003303                tlačiť článok  Tlač

Informačné centrum

Informačné centrum

Adresa: Svätotrojičné nám. 5,
963 01 KRUPINA
mobil: 0918 869 100
e-mail: ic()krupina.sk

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok 9.00 - 16.00 hod.


Súčasný priestor Informačného centra je z hľadiska dostupnosti domácim a zahraničným návštevníkom ako aj obyvateľom mesta Krupina vyhovujúci, je návštevníkom na očiach a môžu tu získať potrebné informácie, propagačné materiály, a môžu sa dozvedieť, čo sa tu v meste a v Honte dá navštíviť a vidieť a zároveň upriamiť ich pozornosť na takéto miesta.

Informačné centrum Mesta Krupina poskytuje predovšetkým informácie turistického charakteru, týkajúce sa historických a a prírodných pamiatok nachádzajúcich sa v meste a v najbližšom okolí, informácie o možnostiach ubytovania a stravovania, ponúka množstvo propagačných materiálov, máp, pohľadníc mesta Krupina a okolia. Poskytuje možnosť využitia bezplatného internetu.

Okrem týchto služieb je možné si zakúpiť suveníry so šúpolia, dreva, keramiky, tkané, čipkované výrobky, maľované obrazy a iné, typické pre náš región, zhotovené domácimi remeselníkmi z Krupiny a regiónu Hont. Vítaná je spolupráca so všetkými šikovnými domácimi remeselníkmi, aby sme náš región mohli reprezentovať a návštevník si mohol od nás odniesť na pamiatku pekný suvenír, typický pre náš región. Prezentácia obcí regiónu Hont prostredníctvom propagačných materiálov tiež spestrí a doplní ponuku centra pre návštevníkov.

Kancelária prvého kontaktu poskytuje informácie predovšetkým obyvateľom mesta Krupina o činnosti mestského úradu a jednotlivých oddeleniach úradu. Sú tu k dispozícii všetky dôležité tlačivá, ktoré mestský úrad vydáva.

Informačné centrum sprostredkúva aj predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované mestom Krupina.

Každý domáci a zahraničný návštevník je v našom centre srdečne vítaný, tak ako aj prezentácia výrobkov a spolupráca s domácimi remeselníkmi celého regiónu Hont.


 

Informačné centrum Kancelária prvého kontaktu
Turistické informácie o meste Krupina
a regióne Hont
 • prírodné zaujímavosti
 • kultúrne pamiatky
 • ubytovanie, stravovanie
 • cestovné spojenie
- propagačné a informačné materiály
- mapy
- suveníry
- informácie o činnosti mesta Krupina
- VZN mesta Krupina
- uznesenia z Mestského zastupiteľstva
- výdaj tlačív, žiadostí, potvrdení, atď.
- kopírovacie služby
- predpredaj vstupeniek
- internet


Ponuka informačných a propagačných materiálovSúvisiace odkazy: Mestská knižnica, FS Hont, Múzeum A. Sládkoviča, Kino Kultúra,
midle_bottom


side_bottom