Mesto Krupina
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTNovinky a oznamy

Mesto Krupina, správca dane a poplatku, v zmysle § 52 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o sráve daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

Zoznam daňových dlžníkov - fyzické osoby

Zoznam daňových dlžníkov - právnické osoby


midle_bottom

Spravodajstvo
    
|<<2345678910...>>|
midle_bottom.gif


side_bottom