Mesto Krupina
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTNovinky a oznamy

Vážení občania,

Mesto Krupina začína dňom 15.3.2017 so strojovým čistením miestnych komunikácií po zimnej údržbe. Práce sa začnú realizovať od centra mesta postupne do okrajových ulíc. Zametanie bude zabezpečovať Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., pracovisko Krupina.

Na základe uvedeného dôrazne žiadame majiteľov osobných motorových vozidiel, aby v uvedené dni boli nápomocní a preparkovali svoje vozidlá mimo ciest, odstavných plôch a chodníkov, čím sa zabezpečí kvalitný výkon zametania.

V prípade, že vozidlá nebudú odstavené, Mesto Krupina nebude vykonávať žiadne ďalšie dodatočné čistenie týchto priestorov!

V prípade, že si majiteľ nehnuteľnosti – rodinného domu  v čase čistenia ulice strojovým zariadením svoje auto alebo inú prekážku  nepresunie mimo miestnu komunikáciu, tak si ju vyčistí – pozametá sám.

Dohľad nad plynulým zabezpečovaním čistenia miestnych komunikácií v zmysle harmonogramu bude vykonávať Mestská polícia.

Veríme, že vzájomnou spoluprácou sa nám podarí skvalitniť čistotu a životné prostredie v našom meste.

Oddelenie výstavby, ŽP a RR


midle_bottom

Spravodajstvo
    
|<<2345678910...>>|
midle_bottom.gif


side_bottom